ANNONS

Smart såteknik

Med utvecklingen av den pneumatiska såmaskinen AEROSEM för många år sedan lyckades Pöttinger integrera precisionssåmaskinen i en vanlig pneumatisk såmaskin. Utvecklade många gånger och ständigt förbättrade, AEROSEM A och ADD (dubbelskivsbill) pneumatiska såmaskiner är lämpliga för alla gårdar, platser och såningsbehov. Båda maskinerna finns med arbetsbredder på 3,0, 3,5 och 4,0 meter. För bästa fröuppkomst erbjuder Pöttinger varje gård den rätta utrustningen.

Framgångsrik sådd börjar med de bästa verktygen
Framgångsrik sådd är beroende av perfekt anpassade bilbillar för att öppna utsädesöppningen, jämn utsädesplacering och täcka utsädet igen. Med sina AEROSEM A-såmaskiner erbjuder Pöttinger exakt rätt bilbillar för olika behov:
Den konkava enskivbillen med en diameter på 320 mm – öppnar upp jorden och skjuter i kombination med en gjuten billspets bort skräpet från såskålen. Båda billraderna har samma billtryck med max 25 kg. De justerbara roterande skraporna är placerade bakom. De ger gott om utrymme åt sidan och klarar stora jordklumpar.
DUAL DISC dubbla skivbillsystem säkerställer precisionsplacering av utsäde med länkagemonterade AEROSEM ADD-såmaskiner. De stora billarna är något förskjutna och bildar en enhetlig, ren, V-formad såslits. De underhållsfria, lika långa billarmarna säkerställer maximal tillförlitlighet. Med upp till 60 kg applicerat på varje såbill skär de tillförlitligt igenom växtrester även vid höga körhastigheter.

Bekväm billtrycksjustering
Djupjustering och billtrycksjustering utförs bekvämt från sidan av de länkagemonterade AEROSEM-såmaskinerna. På enskivbillarna justeras djupet med hjälp av billtrycket eller de valfria djupkontrollhjulen.
Med DUAL DISC billsystem justeras djupet för hela maskinen centralt med hjälp av två spännskruvar. Lika långa billarmar säkerställer ett jämnt billtryck över hela arbetsbredden, hydraulisk justering finns som tillval för båda typerna av bill.

Den högsta mätprecisionen
AEROSEM-doseringssystemet är konstruerat för högsta möjliga precision och säkerställer att exakt rätt flödeshastighet av varje given frötyp används, även under de svåraste driftsförhållandena. En utloppsklaff ger en ytterligare nivå av finjustering beroende på storleken på fröet.

Kort & kompakt
Den kompakta konstruktionen av AEROSEM redskapsmonterade såmaskiner är möjlig eftersom billskenan och den bakre rullen ligger så nära varandra. Monterad på en motorharv eller kompakt kombination, är tyngdpunkten placerad nära traktorn. AEROSEM är monterad på den bakre rullen och styrs av en toppstång. Såmaskinens vikt bärs av den bakre välten. Välten och såmaskinen bildar en kompakt enhet och möjliggör parallell styrning av maskinen. Detta innebär att när arbetsdjupet på motorharven ändras påverkar det inte utsädesdjupet på billarna.

PCS (Precision Combi Seeding) för perfekt placering
Tillvalet PCS integrerar precisionssåmaskinsteknik i en styv pneumatisk såmaskin tillverkad av Pöttinger så att du kan arbeta oberoende av dedikerade precisionssåmaskiner. Detta innebär mer flexibilitet och mer kostnadseffektivitet. Med PCS-systemet på AEROSEM ADD placeras majsfröet på 37,5 cm eller 75 cm, eller i en dubbelrad (DUPLEX SEED) med 75 cm radavstånd. Med DUPLEX SEED uppnås optimal växtfördelningstäthet genom att fördubbla det längsgående avståndet vid uppdelning av fröna i två majsrader. En avkastningsökning på upp till 5,5 % är möjlig med ensilagemajs och majsmajs.

Feedback från lantbrukare bekräftar att det breda utbudet av tillämpningar och såddkvaliteten för AEROSEM A och ADD överträffar alla förväntningar. Användarna är mycket nöjda med hur väl systemet fungerar och hur enkelt det är att använda. AEROSEM erbjuder bekvämlighet och ren precision för alla yrkesverksamma inom jordbruket.

Relaterade artiklar