ANNONS

Snabb omställning till konventionell mjölkproduktion

Ett massivt överskott på ekologisk mjölk samt ekologiska mjölkproducenter som saknar tillräcklig mängd ekologiskt foder medför att Arla nu gör lättnader så att en omställning från ekologisk till konventionell mjölkproduktion kan gå snabbt och smärtfritt.

De nya reglerna inför Arla i såväl Sverige som i Danmark och det är framförallt uppsägningstiden som ekologisk producent som kortas väsentligt.
För Arla är vinsten störst. I dag betalar mejeriet 631,1 öre per kg för ekologisk mjölk mot 579,9 öre per kg för konventionell.
Skillnaden som är drygt 50 öre per kg är tuff för Arla när mycket av denna mjölk trots allt måste säljas som konventionell.
Intresset från konsumenterna för att köpa ekologiska livsmedel har minskat kraftigt den senaste tiden. En del skyller på priset och i förra veckan gick företrädare för handeln ut med förslag om ytterligare sänkt moms på ekologiska produkter.
Detta är dock inte sanningen. Prisskillnaden mellan konventionellt och ekologiskt är i dag liten. Detta eftersom framförallt gödselpriserna drivit upp priset på konventionella livsmedel.
De nya trenderna inom livsmedelskonsumtion är i stället närproducerat och andra aktiva val vad gäller spårbarhet med mera, då de flesta konsumenter känner sig trygga med det svenska konventionella lantbruket som genom allt hårdare regler på flera sätt närmat sig det ekologiska.
Det har även kommit rapporter om att det konventionella lantbruket släpper ut mindre mängd koldioxid per producerad enhet jämfört med det ekologiska och då just klimatet är den viktigaste frågan i debatten de senaste åren, även om klimatfrågan fått stå lite i skuggan under pandemin och kriget i Ukraina, är det allt fler konsumenter som väljer bort ekologiskt.
Men en omställning från ekologiskt till konventionell produktion är inget enkelt beslut på gårdsnivå. Att börja med ekologisk produktion innebär stora investeringar och karenstid. Att kasta bort det kräver eftertanke. Ska Arla få den effekt mejeriet önskar krävs nog inte bara kortare uppsägningstid, de får nog även betala några kronor för att få tillräckligt många mjölkproducenter att ställ om till konventionell mjölkproduktion.

Relaterade artiklar