ANNONS

Snabbväxande koncern bildar ett av Sveriges starkaste nätverk

Nu tar snabbväxande Engcon-koncernen nästa steg inför framtiden.
För att ytterligare stärka konkurrenskraften för koncernens produkter vilka innefattar varumärkena Drivex, redskap för hjullastare och traktor, Mählers redskap för lastbil och väghyvel och Engcon redskap för grävmaskiner, bildar nu Engcon norra Sveriges starkaste underleverantörsnätverk.
Det heter Engcon Component och bildas av att verkstadsbolagen Jemthydraulik och Asp Mekaniska går samman. Engcon Component blir med detta navet i ett nätverk av delägda bolag och samarbetspartners för produktion av mekaniska produkter.
Konstruktion, skärning, kapning, svetsning, bearbetning, blästring, lackering, uthyrning industrilokaler, verifiering, utbildning är några av tjänsterna som erbjuds.
Nätverket kan med detta erbjuda sina kunder en lönsam, långsiktig och ekonomiskt stabil partner med höga krav på kvalitet, pris och leveranssäkerhet, vilket är det som efterfrågas allra mest inom branschen. Engcon Component kommer ansvara för produktens hela livscykel, allt från konstruktion, prototyp till serieleverans och underhållsansvar.
Brokk, Sund Birsta, Mählers och Engcon Nordic, är några av de befintliga kunderna vilka kommer nyttja Engcon Components tjänster.engcon_EC-oil_serie3

Relaterade artiklar