ANNONS

Snart dags att gödsla höstgrödorna

I dag är den första dagen som det är tillåtet att sprida kväve på höstrgördor och vall, men förutsättningen är att det inte är fruset. Man får inte sprida gödsel på tjälad mark, vilket många gånger kan vara frestande på våren för att undvika spår i fälten.
De nya reglerna innebär att man måste vänta till det torkar upp så pass att det bär, då man inte längre kan utnyttja frosten.
I raps rekommenderar Yara att man delar upp kvävegivan på våren, men i praktiken är det många lantbrukare som tjänar på att köra all kväve på en gång. Anledningen är om man kommer ut sent med förta givan, eller har mycket annat arbete på våren, som riskerar att andra körningen då blir allt för sen. I sådana fall är det bättre att köra ut all kväve på en gång.
Rapsens etablering avgör kvävebehovet. Är grödan tät och fin räcker det med 140 kg kväve för att nå en skörd på 4 ton. Glöm inte heller svavel. Yara rekommenderar kväve och svavel i förhållandet 5 till 1. Det finns NS-produkter speciellt framtaget till raps med den fördelnignen, alternativet är att tillfära svavel när man sprutar bor eller mangan på våren.
Svavel är även viktigt att tänka på när man gödslar vallen nu på våren. Försök visar på en skördeökning med 600 kg ts per ha i vallen vid svavelgödsling.

Relaterade artiklar