ANNONS

Solpark för levande landsbygd

Trygga intäkter på mark med dålig avkastning. Det är vad lantbrukaren Henrik Schmiterlöv hoppas på när han bygger en solpark på en av sina åkrar i Hallstavik.

När lantbrukaren Henrik Schmiterlöv på Berga Gård beslutade sig för att arrendera ut delar av jordbruksmarken till en solpark såg han en möjlighet att skapa förutsägbarhet i en verksamhet som ständigt är exponerad för ombytliga väderförhållanden och spannmålspriser.
– Det som bland annat var avgörande var att man inte tar marken ur produktion för alltid, utan den går att bruka som åker i framtiden, även om den inte är den mest högavkastande marken. Det går inte att odla särskilt många grödor där på grund av dess låga pH-värde, säger Henrik Schmiterlöv.

Att ha en solcellspark betyder ett långsiktigt stabilt kassaflöde, vilket inte odlingen ger. Därför är solparken ett bra komplement till jordbruksdriften i övrigt på Berga.
– Solenergi har en viktig roll att spela i att möta Sveriges behov av förnyelsebar energi. Men jag tror att vi ofta missar vad en solpark kan göra även för den ekonomiska hållbarheten i jordbruksnäringen, säger Warren Campbell, operativ chef på solenergibolaget Alight som står i begrepp att bygga solparken på Berga.
Just den ekonomiska hållbarheten har också varit viktig när Henrik Schmiterlöv bestämde sig för att arrendera ut marken till Alight.
– Lantbruk är kapitalintensivt. Att ha en stadig och förutsägbar intäkt från ett solparksarrende kan underlätta finansiering då banker i dag tittar väldigt mycket på företags kassaflöden och framför allt då intäkter som går att prognostisera, säger Henrik Schmiterlöv.

Henrik Schmiterlöv

Men är allt verkligen guld och gröna skogar med en solpark på gården?
– Det finns såklart både risker och utmaningar. Själva avtalsskrivandet kan bli knepigt eftersom solparker är en förhållandevis ny företeelse. Men där har jag haft hjälp av bra jurister. Sedan finns ju alltid risken med långsiktiga arrenden att något händer med företaget som bygger parken. Att de kommer på obestånd, eller liknande. Därför kändes det tryggt med Alight som är ett stort och etablerat svenskt bolag med kapitalstarka ägare, säger Henrik Schmiterlöv.

Relaterade artiklar