ANNONS

Spannmålspriset upp igen

Efter förra veckans relativt kraftiga prisnedgång på spannmål har det mesta hämtats upp igen. Den gångna veckan bjöd på prisökning på de båda stora spannmålsbörserna. I Paris gick vete upp med 3 procent, majs upp med 2 procent och oljeväxter upp med 2 procent. I Chicago gick vete upp med 2 procent, majs upp med 2 procent och soja upp med 1 procent.
Eftersom oljeväxterna inte gick ner alls förra veckan ligger det priset på en hög nivå i dag.
Det finns egentligen ingen grund för uppgången då lagren är stora och den enda rimliga anledningen till prisförändringen är att marknaden beslutat sig för att vi behöver större lager nu för tiden, något som i och för sig är logiskt då befolkningen kontinuerligt ökar i världen.
Den stränga vintern på flera ställen visar dock på att höstsådda grödor kan utvintra.
I Sverige ser vi oförändrade priser vilket innebär att kvarnvete betalas i nivån 1:75 kronor per kg och fodervete i ungefär samma nivå. För råg betalas nästan 2 kronor per kg och foderkorn ligger i nivån 1:60 kronor per kg.
Priset på raps till AarhusKarlshamn är för direktleverans runt 4 kornor per kg och vid tecknande av fastpris för leverans i skörd 2012 cirka 3:80 kronor per kg.
Spannmålspriserna i relation till gödsel-, kemikalie och dieselpris visar att utsikterna för ett bra ekonomiskt växtodlingsår 2012 är goda.

Relaterade artiklar