ANNONS

Stabil marknad för gris

Tillgång och efterfråga på griskött är i balans i Europa just nu. Det märks på att slaktnoteringen är stilla i stora grisproducerande länder som Danmark, Nederländerna, Spanien och Frankrike. Undantaget är Storbritannien där viss prisrörelse skett och så även i Tyskland. I Tyskland är både utbud och efterfråga ovanligt stor just nu och det kan vara anledningen till viss prisvariation, även om marknaden är i balans.

Relaterade artiklar