ANNONS

Stålband för tuffa förhållanden

Stållarver är vanligast på små bandtraktorer som används i specialodlingar som vingårdar i svår terräng medan man väljer gummilarver på bandtraktorer som går på fält i konvernionella odlingar.
Men nu lanserar Robert Crawford i Storbritannien en större dragare med stållarver. Det är Scaip Warrior STX 350 med en prislapp på 2,5 svenska miljoner kronor.
Bakgrunden till denna nya maskin är att det finns ett behov i senare odlingar som majs. Vid majsskörd kan det ofta vara blött i markerna och svårt att ta sig fram. Då är stållarver betydligt bättre än såväl gummilarver som konventionella hjul.
Scaip Warrior STX 350 har en hydrostatisk transmission med en toppfart på 12 km/h. För att transportera den på väg finns två sätt, lasta den på en trailer eller lägga gummiband utanpå stållarverna.
Crawford_LR-a9db965181d9a572

Relaterade artiklar