ANNONS

Starkt resultat för Lantmännen i första tertialet

Lantmännens resultat efter finansnetto för de första fyra månaderna 2024 uppgick till 708 miljoner kronor, mindre än förra årets rekordresultat om 826 miljoner kronor för samma period, men på en historiskt sett hög nivå.

– Lantmännen levererade ett starkt resultat för årets första tertial, trots negativ påverkan från förra årets dåliga skörd i division Lantbruk och från ett lägre etanolpris i division Energi. Försäljningen i division Livsmedel har fortsatt att återhämta sig, och affärsområde Swecon levererade ett fortsatt starkt resultat. Under tertialet slutfördes även förvärvet av Scan, och jag ser fram emot att fortsätta arbetet med att stärka och utveckla den verksamheten tillsammans med våra andra affärer, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruks resultat uppgick till 28 MSEK (138). Resultatet har påverkats negativt av effekter från förra årets svaga skörd. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten minskade något jämfört med föregående år.

Division Energi visade ett resultat på 160 MSEK (333). Etanolpriset har stabiliserats på en historiskt sett mer normal nivå jämfört med de tidigare mycket höga nivåerna, vilket har påverkat resultatet i Lantmännen Biorefineries negativt. Lantmännen Aspen fortsatte att utvecklas positivt, och Scandbio levererade ett fortsatt starkt resultat för tertialet.

Division Livsmedels resultat uppgick till 347 MSEK (259), drivet av de internationella affärerna i Lantmännen Unibake. Det högre resultatet berodde främst på ökad försäljning av fryst bröd. Resultatet i Lantmännen Cerealia stabiliserades under tertialet.

Affärsområde Swecon levererade ett fortsatt starkt resultat: 247 MSEK (256). Under tertialet ökade efterfrågan på tyngre maskiner, medan orderingången på kompakta maskiner var svagare. Framtidsutsikterna på marknaden är fortsatt osäkra – inte minst i Tyskland och Baltikum.

Affärsområde Fastigheters resultat uppgick till 130 MSEK (79). Det högre resultatet kom framförallt från uthyrnings- och projektverksamheterna, vilka båda fortsatte att utvecklas positivt.

Årets vårbruk har inletts i hela landet. Höstgrödorna i Sverige har hittills utvecklats väl, medan den kalla och blöta våren har lett till ett försenat vårbruk för vårgrödorna. Förra årets skörd var bland de sämsta på 30 år, och Sverige – som vanligtvis exporterar spannmål – har i stället behövt importera för att täcka behovet.

– Lantmännen fortsätter att investera i den svenska spannmålsinfrastrukturen. Under tertialet har vi invigt en ny båtutlastare i vår exporthamn utanför Norrköping, och det första spadtaget har tagits i Uddevalla för en ny spannmålsanläggning. Vi går nu mot en skörd som är den viktigaste på länge. En bra skörd i år är viktigt både för våra medlemmar och svenskt lantbruk, men också för den inhemska livsmedelsproduktionen och svensk livsmedelsberedskap, säger Magnus Kagevik.

Relaterade artiklar