ANNONS

Statistik över ekologisk animalieproduktion 2018

Nu finns jordbruksverkets statistik över ekologisk animalieproduktion 2018 tillgänglig. Statistiken visar att slakten av ekologiska djur ökade för alla djurslag utom kyckling. Särskilt mycket ökade slakt av nötkreatur och även invägning av ekologisk mjölk ökade.

Slakten av ekologiskt hållna nötkreatur ökade under 2018 med 13 procent och motsvarade 16 procent av den totala nötslakten i Sverige. Lamm och gris ökade med 7 respektive 15 procent. Slakten av ekologiska grisar är dock fortfarande väldigt liten i förhållande till den totala grisslakten, endast 2 procent. 21 procent av alla slaktade får och lamm var ekologiska 2018.

Slakten av ekologiska slaktkycklingar har ökat kraftigt under några år men minskade under 2018 med 27 procent. Precis som med gris så står den ekologiska produktionen av slaktkycklingar för en mycket liten del av den totala, 0,8 procent.

Invägningen av ekologisk mjölk ökade med 12 procent under 2018 och står nu för 17 procent av den totala mjölkinvägningen. Den ökade invägningen ledde dock inte till motsvarande produktionsökning av ekologiska mejeriprodukter.

Relaterade artiklar