ANNONS

Stigande priser på oxkött

I Nordeuropa är priset på oxkött stabilt till svagt stigande medan det är kraftigt stigande i Sydeuropa. Det skriver Palle Jakobsen, dansk lantbruksekonom i sin krönika i Effektivt Landbrug. Han berättar att även priset på griskött är på väg upp. Anledningen till prisstigningarna är att efterfrågan börjar öka mer än utbudet och att lagren är små. Palle Jakobsen utesluter inte en krafitg stigning framöver, likt den som skedde 2007, mot bakgrund av att lagren av livsmedel är liten i världen, att konsumtionen hela tiden ökar samt att man gjort och gör olika former av åtgärdspaket för att minska produktionen. Slår dessa åtgärdspaket fullt ut kan prisuppgången bli kraftig.

Relaterade artiklar