ANNONS

Stor satsning för bättre arbetsmiljö i lantbruket

Jordbruksverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram en strategi för att minska arbetsskador och förbättra arbetsmiljön i jordbruks- och trädgårdsnäringen. Nyligen avslutades en upphandling av den aktör som ska driva strategin.

Strategin bygger på intervjuer med lantbrukare och branschaktörer samt en samhällsekonomisk analys av arbetsskador- och sjukdomar. Uppdraget ska bidra till att öka kunskapen om lantbrukets arbetsmiljöfrågor och till beteendeförändringar som leder till färre skador, sjukdomar och bättre psykisk hälsa. Exempel på aktiviteter som ska genomföras är kampanjarbete, utbilda handledare, hålla erfarenhetsträffar och att årligen arrangera en arbetsmiljövecka.

Gröna arbetsgivare samordnar uppdraget
Gröna arbetsgivare, som vann upphandlingen, har nu uppdraget att samordna och genomföra strategin.

– En viktig del i genomförandet är att involvera och samverka med flera olika aktörer inom branschen. Det framkom under utredningen att budskapet behöver komma från flera håll för att verkligen skapa förtroende och genomslagskraft. Gröna arbetsgivare har lyckats samla en imponerande skara av samverkansparter som har hög kompetens och finns i hela landet, säger Lina Edvardsson, näringsutvecklare på Jordbruksverket.

Uppdragets värde är 47 miljoner kronor, vilket finansieras med medel från EU. Insatserna planeras att pågå till december 2028. Som en del av den totala satsningen har Sveriges lantbruksuniversitet tidigare tilldelats 3 miljoner kronor för att genomföra en kartläggning av den psykosociala hälsan inom jordbruks- och trädgårdsnäringen. Resultaten från kartläggningen ska användas i strategin.

Arbetet drar igång med detsamma
Gröna arbetsgivare har satt samman en arbetsgrupp som utgör kärnan i att driva arbetet framåt. Gruppen har redan påbörjat arbetet och planerar att delta vid de större lantbruksmässorna i sommar och vid Elmia senare i höst.

– Vi är stolta över att ha fått Jordbruksverkets förtroende att realisera strategin för arbetsmiljö inom lantbruks- och trädgårdsnäringen. Detta är en viktig fråga för både våra medlemsföretag och alla andra inom de gröna näringarna, inte minst för sektorns framtida utveckling, säger Lena-Liisa Tengblad vd Gröna arbetsgivare.

Relaterade artiklar