ANNONS

Stora prisskillnader för slaktsvin

I Tyskland står priset för slaktsvin stilla medan det faller i Danmark. Samtidigt stiger priset i tre andra länder i Europa.

Slakterier i Spanien, Nederländerna och Frankrike höjer priset för slaktgrisar och i Frankrike är prisuppgången hela 15 cent per kg.
Utbudet av slaktmogna grisar i Frankrike är litet samtidigt som stora livsmedelskedjor haft kampanjer som ökat försäljningen av griskött.
Den danska grisproduktionens största problem är den kraftiga exportminskningen till Kina under år 2022.
Det största problemet inom grisproduktionen i Danmark och Tyskland just nu är att slakterierna har en stor överkapacitet och då blir slaktkostnaden per gris ökande. Detta beror på att grisproduktionen minskat rejält i dessa båda länder, något som inte skett i exempelvis Spanien.
Spanien är det land i EU som fortsatt betalar det största priset för slaktgrisar.

Relaterade artiklar