ANNONS

Stora stöd för ökad livsmedelskonsumtion

I år finns motsvarande 1,8 miljarder svenska kronor att söka för att marknadsföra jordbruksprodukter och livsmedel som producerats i EU. Syftet är att genom säljfrämjande åtgärder öka konsumtionen av EU-producerade matvaror. Stödet riktar sig till bransch- och producentorganisationer. Under 2021 finns öronmärkta pengar för projekt med fokus på hållbarhet, ekologiskt, frukt och grönt.

I slutet av januari 2021 öppnar EU-kommissionen återigen upp möjligheten att söka medel för säljfrämjande åtgärder. Genom stödet går det att få en medfinansiering som täcker upp till 85 procent av kostnaden för exempelvis reklamkampanjer eller deltagande i utställningar och mässor.

– Vi har tyvärr inte haft så många ansökningar från Sverige tidigare, men glädjande nog ser vi ett ökat intresse från de svenska organisationerna. De senaste åren har vi fått godkända ansökningar från Svenskt kött, Organic Sweden och Ekologiska lantbrukarna. Det rör sig om stora summor så det är givetvis viktigt att Sverige är med och tar del av stödet precis som andra EU-länder. Jag hoppas att många tar chansen att söka i år, säger Susanna Axelsson, handelspolitisk utredare på Jordbruksverket.

Öronmärkta medel för hållbart och ekologiskt
Stödet kan sökas av branschorganisationer, producentorganisationer och andra typer av organisationer som arbetar övergripande och som uppfyller kraven. Syftet med stödet är att öka konsumtionen av EU-producerade jordbruksprodukter och livsmedel i och utanför EU. Delar av budgeten har öronmärkts för projekt med fokus på hållbarhet, ekologiskt, frukt och grönt. Mer information om finansieringsmöjligheterna hittar du på vår hemsida: Marknadsföring och informationsinsatser

Informationsdagar 28 och 29 januari
Om du är intresserad av att söka detta stöd rekommenderar vi att du deltar på de digitala informationsdagar som EU anordnar den 28 och 29 januari.

Sista anmälningsdag är den 27 januari och du registrerar dig på följande länk:
Online Info day on the 2021 AGRI Promotion Calls for proposals

Relaterade artiklar