ANNONS

Större spannmålslager efterfrågas

Priset på spannmål är historiskt sett på en för hög nivå i dag i färhållande till värlslagren av spannmål. Lagret av vete i världen beräknas uppgå till 200 miljoner ton i juni 2012 och då borde priset vara 1:20 kronor per kg i stället för 1:50–1:60 kronor per kg vilket är förhållandet i dag.
Anledningen till att prisnivån på spannmål trots allt är så hög kan bero på flera faktorer. Ett är att fler aktörer på börsen ser spannmål som en säker investering, på en i övrigt orolig börs. Med allt fler människor på jorden så kommer efterfrågan på livsmedel och därmed spannmål att öka i ett stabilt tempo. Marknaden accepterar sannolikt ett större världslager i dag än vad man gjorde för några år sedan, innan priset pressas neråt.
Det finns även ett antal länder som är svåra att få grepp om, både vad gäller konsumtion och lager. Dit hör Indien, Kina och Arabländerna. Dessa köper stora mängder för att bygga upp lager för att säkerställa sin livsmedelsförsörjning, men hur stora dessa lager är i verkligheten, och av vilken kvalitet, är det inte många utanför som verkligen vet.

Relaterade artiklar