ANNONS

Storsatsning för mindre CO2 från korna

Organisationen Mars investerar över 500 miljoner kronor i nytt hållbarhetsinitiativ,  ska halvera sina koldioxidutsläpp.

Under ett år släpper en ko ut så mycket metangas att det i teorin skulle kunna fylla 5 000 ballonger, motsvarande cirka 95 kg metangas. Sett till hela världens kor så handlar det om sammanlagt 145 miljoner ton metan. Metanutsläppen kan reduceras genom att arbeta med hållbara processer för exempelvis djurfoder. I Sverige står jordbruket idag för cirka 13 procent av de totala växthusgasutsläppen, med totalt 40 procent från kornas fodersmältning, enligt Naturvårdsverket. Viktigt i sammanhanget är dock att lantbruket genom fotosyntes även binder stora mängder koldioxid samt producerar förnyelsebar el med vindkraftverk, solceller och biogasanläggningar. Lantbruket har således inget nettoutsläpp av koldioxid, men kan utsläppen ändå minska från animalieproduktionen är det naturligtvis bra.
Som en del i Mars nettonoll-satsning – för att tackla problemet med metanutsläpp (mjölkproduktion är idag den näst största orsaken till koldioxidutsläpp) och minska sitt koldioxidavtryck – investerar Mars sammanlagt 47 miljoner dollar, motsvarande cirka 500 miljoner kronor, för att utveckla och bidra till klimatvänliga jordbruksmetoder för att minska utsläppen.
Miljöinvesteringen sträcker sig över tre år och är en betydande del i ett större klimatåtagande från Mars där de totalt investerar en miljard dollar under samma period. Konkret syftar initiativet till att halvera koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan till 2030 och uppnå klimatmålen om nettonollutsläpp till 2050. De fokusområden där Mars kommer satsa mest pengar kommer vara att utveckla hållbarhetsprogram inom enteriskt metan, gödselhantering och foderproduktion.
– Hållbarhet är och bör vara en självklar del i alla företagsstrategier. Som stor global aktör ser vi också vårt ansvar att bidra till en mer hållbar bransch. Vi är därför väldigt stolta över våra hållbarhetsinitiativ och de investeringar vi gör, och hoppas dessutom kunna inspirera andra aktörer att satsa pengar och resurser på att utveckla en mer hållbar bransch, säger Cecilia Stenberg, kommunikationsansvarig på Mars Sverige.

Relaterade artiklar