ANNONS

Stort biogasprojekt på vänt

Till följd av oenighet bland svenska politiker står ett stort biogasprojekt i Ljungbykommun på vänt. Intresserade lantbrukare finns och även ett rejält investeringsstöd.

Ljungby Energi  har erhållit ett klimatinvesteringsstöd från Naturvårdsverket på 60 750 000 kronor för att uppföra en anläggning för produktion av biogas. Men även om bidrag beviljats för byggnationen så råder en stor osäkerhet huruvida investeringen blir av eller ej, vilket grundar sig på oklarheten i vilken viljeinriktning beslutande politiker har.
Det berättar Bo Schönbeck, vd på Ljungby Energi och ställer frågan: Är biogas ett miljöbränsle som skall bidra till den gröna omställningen eller är biogas att betrakta som ett fossilt bränsle? Idag beskattas biogas som om det vore ett fossilt bränsle likt naturgas.
– Var är spelreglerna och långsiktigheten från våra politiker?

Kommer gödselstödet och uppgraderingsstödet att finnas kvar och i så fall hur länge? Kommer biogasdrivna fordon att vara miljöklassade eller kommer dessa fordon att gå under samma flagg som fossildrivna fordon? Frågorna är många och osäkerheten stor, vilket motverkar ett positivt investeringsbeslut i Ljungby.

– För att lyckas med den gröna omställningen så kommer det krävas att många bränslen samverkar och att verksamhetsutövare vet de långsiktiga spelreglerna, annars uteblir investeringarna.

Fakta om biogas:
Biogas produceras ur organiskt avfall, som exempelvis gödsel och matavfall. Materialet, som annars skulle ha en negativ inverkan på växthuse􏰀ekten, omvandlas till ett bränsle för fordon och kan ersätta fossila bränslen som bensin och diesel. Restprodukten från förgasningsprocessen blir en efterfrågad biogödsel som används för odling av livsmedel.

Relaterade artiklar