ANNONS

Suggstallar kräver ökad ventilation

Suggstallar som byggdes på åttio- och nittiotalet har ofta för dålig ventilation i dag. Då vägde suggorna 200 kg, i dag väger de 300 kg och behöver betydligt mer friskluft.

En sugga som dör belastar resultatet med över 10 000 kronor. Det är beräknat på suggans slaktvärde och de smågrisar hon skulle producerat i en dräktighet. En tillräcklig ventilation är därför viktigt och det går att mäta. Dräktiga suggor behöver 125 till 145 kubikmeter ventilationsluft per timme och digivande suggor 375. Det är även viktigt att ventilationsluften inte värms upp av solen vid luftintagen och kylning är en god idé.
Ett annat sätt att sänka temperaturen för suggorna är att utfodra när det är som svalast på dygnet. Suggors värmeproduktion ökar med 75 procent vid utfodringen.

Relaterade artiklar