ANNONS

Svagt ner igen för spannmålspriset

Priset på spannmål faller ytterligare något och därmed har vi ett totalt prisfall i två veckor i rad. Det är ett trendbrott då vi under lång tid sett varannan vecka upp och varannan vecka ner.

Det är dock små förändringar förutom för vete på Chicago och raps i Paris.
På börsen i Chicago gick vete ner med 3,0 procent medan majs gick upp med 0,2 procent och priset på soja steg med 0,6 procent.
Förändringarna på Matif i Paris blev minus 0,8 procent för vete, minus 0,9 procent för majs och minus 3,4 procent för raps.
Vete på Matif ligger just nu i nivån 318:50 euro per ton. Det motsvarar 3:45 svenska kronor per kg och är fortsatt en historiskt hög nivå.
För att priserna ska stiga nu krävs reducerade skördar på södra halvklotet. Där har kommit rapporter om mycket stora skördar i Sydamerika den senaste tiden, något som pressar priserna, men nu anser en del bedömare att siffrorna är för positiva och att skördarna blir mindre i Brasilien och Argenitna jämfört med vad som tidigare beräknats. Torka anges som problemet. Vete skördas just nu i Sydamerika medan majs och soja börjar skördas i januari.
Den svenska kronan har stärkts något ytterligare och står just u dag i 10:8395 för en euro. Det ger ytterligare press på spannmålspriserna i Sverige.
De är just nu för fysisk vara för höstvete 3:20 kronor per kg, vårvete (med minst 13 % protein) 4:- kronor per kg, fodervete 3:20 kronor per kg, etanolvete 3:20 kronor per kg, råg 2:95 kronor per kg, foderhavre 2:40 kronor per kg, grynhavre 2:95 kronor per kg, foderkorn 3:- kronor per kg, maltkorn 3:30 kronor per kg, foderärtor 3:90 kronor per kg, åkerbönor 3:90 kronor per kg, linfrö 7:62 kronor per kg och raps 6:30 kronor per kg.
Skörden av raps har blivit stor i år och det finns gott om raps i världen. Detta, i kombination med att även råoljan faller i pris, pressar ner priset på raps. Rapspriset har varit på tillbakagång under en lång period nu efter att ha toppat över 10 kronor per kg i våras.

Relaterade artiklar