ANNONS

Svensk animalieproduktion ska stärkas

Regeringen har, genom Jordbruksverket, gett forskningsinstitutet RISE i uppdrag att inrätta ett kunskapsnav för kunskapsutveckling och kunskapsspridning inom animalieproduktion.

Syftet är att stärka konkurrenskraften och bidra till att sårbarheten i svensk livsmedelsproduktion minskar. Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor under perioden 2023 till 2027.
– Konkurrenskraften för svenska djurbönder och animalieproducenter behöver stärkas och den svenska produktionskapaciteten öka. Satsningen är en del av livsmedelsstrategins målsättning om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, säger landsbygdsminister Peter Kullgren.
– Branschen har länge efterfrågat en starkare koppling mellan forskning och praktik inom animalieproduktion, därför är det ett viktigt steg att RISE nu leder arbetet med ett kunskapsnav. Tillsammans ska vi arbeta för att öka lönsamhet och konkurrenskraft genom att relevant kunskap från spetsforskningen når ut till Sveriges lantbrukare, säger Jørgen Korning, enhetschef på RISE.
Kunskapsnavet ska sammanställa och tillgängliggöra nationell och internationell kunskap och genom samverkan med aktörer bidra till samsyn om vilken kunskap som behöver tas fram och genomföra eller initiera försök, tester och utvärderingar. Kunskapsnavet ska även samverka med intressenter i sektorn, rådgivarorganisationer samt med universitet och högskolor, både nationellt och internationellt.

 

Relaterade artiklar