ANNONS

Svenskt grispris går bättre än snittet

I Europa har ett underskott av griskött plötsligt vänt till ett överskott. En av de största anledningarna till detta är en kraftigt minskad export till Kina. Det har inneburit att de prisuppgångar vi sett på griskött tidigare i är bland europeiska slakterier nu har avstannat och priserna ligger stilla. Priset på smågrisar har till och med fallit senaste veckorna.
Normalt brukar slaktsvinspriserna stiga under vår och försommar när grillsäsongen startar men nu är livsmedelspriserna så höga att konsumenterna inte köper extra kött för att lägga på grillen.
I Sverige är situationen lite bättre. Svenska slakterier fortsätter att höja priset på såväl gris som nöt och lamm och frö de flesta detaljer går det att ta ut ett allt högre pris i butik. Bakgrunden är att Sverige inte på lång väg är självförsörjande på kött och att svenska konsumenter gärna köper svenskt. Då svenskt kött inte räcker till går det att fortsätta höja priset.

Relaterade artiklar