ANNONS

Svensk ordförande i EU-topp

Copa-Cogeca, EU:s största paraplyorganisation för lantbrukare och lantbrukskooperativ, har idag valt en ny ordförande till Cogeca, den kooperativa delen av organisationen. Ny ordförande är Lennart Nilsson, kött – och spannmålsproducent från Halland samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse sedan år 2012.

Lennart Nilsson tillträder som ordförande för Cogeca vid årsskiftet.
– Jag ser fram emot att som Cogecas ordförande fortsätta det viktiga arbetet att synliggöra lantbruks- och skogskooperativens roll inom EU, säger Lennart Nilsson, nyvald ordförande för Cogeca samt ledamot i LRFs förbundsstyrelse.
Lennart Nilsson har varit LRFs representant i Cogeca under flera år och har genom sitt engagemang för de kooperativa frågorna på EU-nivå skapat sig ett bra nätverk och högt förtroende. Som ordförande för Cogeca kommer Lennart Nilsson och hans sex viceordförande tillsammans med generalsekreteraren och Copas ordförande, Christiane Lambert, att representera unionens lantbrukare, skogsägare och deras kooperativ gentemot EU:s beslutsfattare.
Lennart tillträder ordförandeposten i Cogeca bara fem månader innan valet till Europaparlamentet där 705 ledamöter väljs i de 27 medlemsländerna.
– I juni är det val till Europaparlamentet och vi kommer jobba hårt för att beskriva vilka åtgärder som vi från lantbruks- och skogsbrukskooperationen ser behövs för att få EU klimatneutralt 2050 och samtidigt säkra och i vissa fall öka produktionen av livsmedel, skog och biomassa på EU-nivå, säger Lennart Nilsson.
Lennart efterträder Ramon Armengol, en spansk grisproducent med långt engagemang i de spanska kooperativen, som varit ordförande i Cogeca i fyra år sedan januari 2020.
För LRF ger ordförandeskapet i Cogeca tillgång till det stora nätverk som finns på EU-nivå, samt insyn i det aktiva påverkansarbetet inom EU. LRF får i och med ordförandeskapet en representant som företräder inte bara den svenska kooperativa rörelsen, utan kooperativ från hela EU. Det är positivt både för LRF som organisation och för svenska intressen.

Lennart Nilsson

Följande viceordföranden till Cogeca valdes också den 30 november:
Florentin Bercu, Alliance for Agriculture and Cooperation, Romania
Christian Hoegh-Andersen, Landbrug & Fødevarer, Denmark
Idalino Leão, Confederacão Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, Portugal
Agnieszka Maliszewska, Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych, Poland
Mickaël Marcerou, La Coopération Agricole, France
Leonardo Pofferi, Alleanza delle Cooperative Italiane

Om Copa-Cogeca 
Copa-Cogeca samlar idag 22 miljoner lantbrukare och över 22 000 kooperativ från hela EU. LRF har varit medlem i organisationen sedan 1992, för att förstärka svenska lantbrukares budskap i Bryssel. Cogeca är den kooperativa delen och Copa representerar lantbruksorganisationerna. LRF är medlemmar i båda eftersom LRF representerar både lantbrukare, skogsägare och kooperativ.

 

Relaterade artiklar