ANNONS

Svensk teknik går hem i Danmark

Den svenska universalmaskinen Cameleon gav en merskörd på 740 kg i ekologiskt vårkorn i danska försök. Radavståndet vid sådd med Cameleon var 12,5 centiemter och med samma maskin radrensade man i gångarna. Intresset har på senare tid varit ganska stort för den svenska konstruktionen.

Relaterade artiklar