ANNONS

Svenska bönder ska inte pressas att slakta

Om inte EU:s klimatpolitik justeras är det i praktiken svårt att se hur klimatomställningen ska kunna genomföras utan omfattande tvångsslakt av kor. Detta när vi är i större behov än på årtionden av ett starkt europeiskt och inhemskt jordbruk.

Det kriver Ebba Busch (KD) och Ella Kardemark (KD) på debattplats i Expressen i går.

Den svenska landsbygden skulle inte vara densamma utan kossan. I generationer har kon spelat en viktig roll för vårt jordbruk och vår mattradition. Det märks både på våra gårdar och på våra köksbord.

Men EU:s regelverk riskerar framöver att slå hårt mot svenskproducerad ost, smör och mjölk. Kristdemokraterna anser därför att det är dags att sätta en gräns för EU:s pålagor på svensk livsmedelsförsörjning.

Som EU:s klimatmål nu är utformade riskerar de att tvinga medlemsländerna till att pressa sina bönder att börja slakta sina kor.

Kon problematiseras ofta av klimataktivister. Djuren betraktas som ett stort hinder för klimatomställningen, på grund av deras metanutsläpp. Kristdemokraterna anser att det är dags att uppvärdera kon och skydda den från vad som i praktiken ser ut att bli framtida slaktbeting från Bryssel.

Att stärka det svenska lantbruket handlar också om att återuppbygga Sveriges livsmedelsberedskap. Vi befinner oss just nu i det allvarligaste säkerhetsläget på mycket länge. Den svenska och europeiska beredskapen behöver rustas. Det gäller energi och försvarsförmåga, men det gäller också en rad andra områden, inte minst att öka vårt oberoende när det gäller tillgången till mat.

För ett starkt och uthålligt jordbruk är kon helt avgörande. De äter ofta sådant som vi människor inte kan äta, som gräs och skörderester – och omvandlar det till näringsrik mat i form av kött och mjölk.

Detta samtidigt som de bidrar till den biologiska mångfalden när de betar landskap – då de även lagrar in kol i marken.

Som bonus får vi naturgödsel som ersätter behovet av mineralgödsel. Kor är minst sagt rena mirakelmaskiner. Om de inte fanns hade vi varit tvungna att uppfinna dem.

De klimatregleringar som utgör anledningen till att kon är hotad i Sverige kommer från Bryssel. Ett av EU:s tre ben i klimatpolitiken är den så kallade ansvarsfördelningsförordningen som stadgar att utsläppen inom de icke-handlande sektorerna ska minska med 40 procent till 2030 jämfört med 2005.

Alltid haft kor
Men våra kor kan knappast anklagas för att drivit fram den globala uppvärmningen. Vi har nämligen alltid haft kor i Europa. En nyligen genomförd studie från SLU visar att metanutsläppen från kor i Sverige är ungefär lika stora i dag som för 100 år sedan. Det vi talar om här är biologiskt grundade utsläpp, där kon är en del av ett naturligt kretslopp. Det som drivit fram den globala uppvärmningen är de fossila utsläppen.

Om inte EU:s klimatpolitik justeras är det i praktiken svårt att se hur klimatomställningen ska kunna genomföras utan omfattande tvångsslakt av kor på gårdarna. Detta när vi är i större behov än på årtionden av ett starkt europeiskt och inhemskt jordbruk. Och mat kommer vi alltid behöva.

Risken är stor att dagens EU-politik kommer resultera i ett ökat importberoende – med större skada på klimatet som följd. Samtidigt som jobb och ekonomi påverkas negativt.

Kristdemokraterna vill uppvärdera korna och föreslår därför följande inför valet till Europaparlamentet:

Metanutsläpp från djurens fodersmältning bör tas bort från ansvarsfördelningsförordningen, till dess att metareducerande fodertillsatser möjliggör betydande en minskning av utsläppen.

Nötkreaturuppfödning bör även fortsättningsvis undantas från industriutsläppsdirektivet som kommissionen ska utvärdera 2026.

Djurskyddet bör stärkas på EU-nivå

Kornas viktiga bidrag till ett resilient jordbruk bör tydligt prägla till exempel en omarbetad farm to fork-strategi

Kristdemokraterna går till val på gränser och frihet. Vi vill sätta gränser för vad EU ska fokusera på, så att unionen kan lyckas med sina kärnuppgifter. Ett sådant område är att ge förutsättningar för den gröna omställningen.

Men vi måste göra det på ett sätt som samtidigt säkrar Sveriges och Europas konkurrenskraft, framtidens jobb och värnar den svenska skogen och lantbruket. Vi måste se till att svensk mjölk, smör och ost finns kvar på våra frukostbord även i framtiden.

 

Relaterade artiklar