ANNONS

Svenska Foder förstärker ledningen

Claudio Pelsen, 41, som hittills har haft ansvaret för handeln med  spannmål och oljeväxter hos DLG i Danmark, övergår i november till Svenska Foder med övergripande ansvar för spannmål och växtodling. Han blir därmed en del av Svenska Foders koncernledning tillsammans med vd Carsten Klausen och vice vd  Johan Nordenblad. Rekryteringen av Claudio Pelsen sker för att ytterligare stärka koncernens fokus på förnödenheter till lantbruket.
I DLGs strategi 2016 står det klart att förnödenheter till lantbruket fortsatt är ett av koncernens fokusområden, specielt på den danska, tyska och svenska marknaden.
– Vi är mycket glada för att få hälsa Claudio Pelsen välkommen till Svenska Foder, där han ska medverka till att stärka utbudet av produkter och tjänster till våra kunder. Claudio har stor kunskap om handeln med spannmål och oljeväxter samtidigt som han har bred erfarenhet omkring konceptutveckling, vilket han också ska arbeta vidare med i samarbete med flera duktiga kollegor här, säger Carsten Klausen, vd i Svenska Foder-koncernen.
Claudio Pelsen kommer att arbeta från Svenska Foders kontor i Knästorp utanför Lund. Claudio Pelsen har varit i DLG sedan 1993. Det senaste året har han haft ansvar för handel med spannmål och oljeväxter i Danmark.
Sedan den 2 september är Christer Eriksson, 58,  anställd som samordningsansvarig för inköp inom Svenska Foder-koncernen. Han kommer även att vara en resurs inom bolagets affärsutveckling och ingå i bolagets ledningsgrupp.
– Med sin breda erfarenhet kommer Christer Eriksson att bli en utmärkt resurs i vår organisation, säger Carsten Klausen.
Christer Ericsson har bred erfarenhet från lantbruksbranschen och kommer närmast från en tjänst som inköpschef för råvaror hos Svenska Lantmännen.  Christer Eriksson rapporterar till vd i Svenska Foder-koncernen och har sin arbetsplats i Lidköping.

Claudio Pelsen

Christer Ericsson

Relaterade artiklar