ANNONS

Svenska Foder nominerade till 2015 års designpris – för andra året

Svenska Foder har tillsammans med det helägda företaget Fole Kvarn på Gotland, utvecklat ett helt lokalproducerat foder till hästar. Det är andra året i rad som Svenska Foder blivit nominerad, i fjol var det för säckarna till hästfodret Fibergi.

-Det känns väldigt roligt att vi tävlar med jätteföretag som Ica och Absolut, med stora budgetar och långa planeringar. Att vi med våra förhållandevis små resurser kan tävla på samma villkor som dem, känns inspirerande, säger Malin Hansen, Marknadskommunikatör på Svenska Foder och den som utformat säckarna.

Arbetet med de nya fodren inleddes med att Petra Oxelbrand, försäljningschef för Djur&Natur, och Andreas Sorby, VD på Fole Kvarn bjöd in några kunder och frågade vad man kunde tänka sig för namn på fodren – något som representerade närproducerat – och vilka typer av foder man efterfrågade på ön. För att höra marknadens åsikter.

Därefter enades Fole Kvarn och Svenska Foder om namnet Gute.

-Vi ville ha ett namn som lätt kunde identifieras till att vara producerat på ön, berättar Petra Oxelbrand. Samtidigt ville vi ha en fräsch och ny design. Jag och Andreas och Malin hade ett möte där vi tog fram nyckelord som vi tyckte symboliserade Gotland. Därefter jobbade Malin fram en palett av olika bilder och typsnitt som hon tyckte kunde fungera och presenterade ett designförslag.

Det blev en snabb process. Petra och Andreas var mycket nöjda med Malins förslag och säckarna gick till tryck. Fodret lanserades i april månad och har rönt mycket intresse från hästägarna på Gotland.

Designprisnomineringen är verkligen som grädde på moset.

-Som medarbetare i en liten inhousebyrå, där beställningstiderna är korta kan det tänkas att man känner sig mindervärdig gentemot de stora reklamjättarna som företag med större reklambudgetar anlitar. Samtidigt är det detta som är utmanande och roligt. Hur kan man skapa något nytt och helt fritt, utifrån beställarnas vision – och lägga in något som gör att säckarna poppar ut och blir konkurrenskraftiga och synliga för konsumenterna? Så att de blir unika i en ganska konservativ bransch.

-Det är denna utmaning som är det absolut roligaste i mitt jobb, säger Malin Hansen

Fakta Gute Hästfoder

Gute Allround är ett allsidigt foder som passar alla hästar som arbetar lätt till medelhård träning.

Gute Power är ett högenergifoder till de hästar som saknar energi i sin foderstat. Rätt energi är viktigt att tillsätta till de hästar som arbetar hårt för att de ska återhämta sig och prestera igen.

Unghästar och dräktiga ston har ett högre proteinbehov. Därför måste man tillsätta protein för att hästen inte ska bryta ner sina muskler. Då är Gute Protein+ ett perfekt foder i foderstaten. Även till konvalecenter som har lågt energibehov, behöver protein för att de inte ska tappa för mycket hull när de står i box eller sjukhage.

Fakta designpriset

Det finns 7 olika kategorier som man kan bli nominerad i. Detta år är Svenska Foder nominerat i kategorin Identitet, underavdelning Förpackning.

Juryn består av:

·    Dick Ander – Art director – Ordförande
·    Bo Bergström – Creative director

·    Torbjörn Eriksson – Creative director

·    Barbro Rydén – Grafisk formgivare

Relaterade artiklar