ANNONS

Svenska Foder och Trollenäs Lantmannaaffär går in i en ny fas

Trollenäs Lantmannaaffär har sedan starten varit en viktig del av Svenska Foders strategi. I oktober 2007 bildades bolaget som det ser ut idag. Under ledning av Pär-Olof Nilsson, VD, har dessa 10 år genomgått en kontinuerlig utveckling med ett tydligt mål att vara en lönsam och välfungerande aktör för såväl det lokala lantbruket som en strategiskt viktig knutpunkt för Svenska Foders spannmålshantering. Nu är det dags att ta nästa steg i denna utvecklingsprocess. Detta sker i samband med att Pär-Olof fattat beslut om att i år gå i pension.

Pär-Olof Nilsson arbetar kvar som VD i bolaget fram till den 1 oktober då Johan Nordenblad, vice VD i Svenska Foder, tar över som VD. Samtidigt får Ingemar Gullberg, säljchef SYD i Svenska Foder, säljansvaret i den nya organisationen och Nicklas Bergman, Logistikansvarig SYD, ansvarar för själva anläggningen. Peter Johansson, VD i Vallåkra Lantmannaaffär och ordförande i Örkelljunga Lantmannaaffär, fortsätter som ordförande även i Trollenäs och ansvarar samtidigt för ekonomifunktionen.

I övrigt sker det ingen förändring i ägarbilden. Verksamhetens inriktning är densamma som förut och alla funktioner kvarstår, men kommer att utvecklas till förmån för bolagets framtid.

Den 1 oktober 2007 startade det nya bolaget upp sin verksamhet. Trollenäs Lokalförening blir Trollenäs Lantmannaaffär AB. Trollenäs Lokalförening äger 30% i det nya aktiebolaget. Svenska Foder äger 70%.

– Precis som förut handlar det om att ha fokus på affärsmässigheten i bolaget, säger Peter Johansson. Målet är att fortsätta skapa ett mervärde för såväl Trollenäs Lokalförening som för Svenska Foder. Genom att dra nytta av den kompetens som finns i Svenska Foder, tror vi är bästa sättet att skapa detta mervärde även i framtiden.

Relaterade artiklar