ANNONS

Svenska företag till Grüne Woche

Sveriges representation vid den internationella jordbruksmässan Grüne Woche i Berlin har under flera år gjort succé. Nu efterlyser Jordbruksverket svenska företag som vill medverka vid nästa mässa i slutet av januari 2022 med sina ekologiska och innovativa produkter. Tyskland är Europas i särklass största ekologiska marknad som det senaste året ökat med drygt 20 procent.

Jordbruksverket välkomnar intresseanmälningar från svenska livsmedelsaktörer för att representera Sverige i den svenska montern vid Grüne Woche den 21-30 januari 2022.

Mässan får höga betyg som en effektiv testarena. För de företag som medverkat under tidigare år har det varit lärorikt att möta tyska kunder på deras hemmaplan. Det har gett kunskap och idéer som de sedan kunnat använda för att utveckla sin verksamhet och sina produkter.

Vår monter har en svensk ekoprofil.Det är därför viktigt att produkterna är ekologiska och tillverkade i Sverige av svenska råvaror så långt det är möjligt, oavsett certifiering. Innovativa ekologiska produkter är särskilt prioriterade. Vill du veta mer om vad det innebär att delta är du välkommen att höra av dig, se kontaktuppgifter nedan.

− Vårt mål är att stärka bilden av Sverige som ekoland. Ett sätt att uppnå det målet är att lyfta fram de mervärden som svensk mat och dryck överlag och ekologiska livsmedel i synnerhet kan erbjuda, säger Camilla Bender Larson, uppdragsledare på Jordbruksverket.

Mer information

Sommaren 2017 fick Jordbruksverket i uppdrag av regeringen att inom ramen för livsmedelsstrategin utforma och genomföra Sveriges deltagande på Internationale Grüne Woche i Berlin under åren 2018, 2019 och 2020. Projektet förlängdes till 2021 med ställdes då in på grund av pandemin. Deltagandet 2022 finansieras genom det regeringsuppdrag som Jordbruksverket har, att inom ramen för livsmedelsstrategin främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Jordbruksverket följer utvecklingen av pandemin och anpassar montern enligt de svenska och tyska myndigheternas restriktioner.

Sista dag för intresseanmälan till Grüne Woche 2022 är den 3 september 2021.

Relaterade artiklar