ANNONS

Svenska lantbrukare är bekymrade över räntan

Hälften av de svenska lantbrukarna är oroliga för att inte klara de stigande räntorna. Det visar Lantbruksnytts senaste undersökning.

Svenskt lantbruk har som kollektiv en samlad skuld på 345 miljarder kronor. De räntehöjningar om totalt 2,5 procent som skett under år 2022 innebär därmed en ökad räntekostnad på 8,625 miljarder kronor. Det blir hela 2 875 kronor per hektar om man slår ut det på den svenska åkermarken om 3 miljoner hektar.
Skillnaderna är stora mellan de svenska lantbrukarna. Dels har 20 procent av alla bottenlån bunden ränta och påverkas inte initialt av ränteuppgången, dels har en hel del lantbrukare en liten skuldsättning.
Men för de som investerat stort de senaste åren och för många nystartade är det rimligt att räntan påverkar rejält nu.
De finansinstitut Lantbruksnytt varit i kontakt med under hösten och vintern vittnar om att svenska lantbrukare alltid klarar sig bra och har beredskap för tuffare tider. Men det man måste ha med sig i dag är att situationen är helt ny. Räntan har visserligen stigit under 70-, 80- och 90-talen men då från helt andra nivåer vilket medförde att förhållandet inte blev så stort som i dag när den i praktiken stiger från  1 till 4 procent. En uppgång med 300 procent. Under de senaste 30 åren har räntan i stort sett hela tiden varit på fallande.

Så här svarade Lantbruksnytts besökare på frågan:

Klarar ert lantbruk de nya högre räntorna?

Nej (49%, 550 Röster)
Kanske (29%, 324 Röster)
Ja (22%, 247 Röster)
Antal röster: 1 121

Nästa fråga handlar om lönsamheten 2023. Den finner ni en bit ner till höger på denna sida.

Relaterade artiklar