ANNONS

Svenska planen för CAP kritiseras

Sveriges plan för hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska implementeras på nationell nivå lär inte accepteras i sin nuvarande form. EU-kommissionen har i ett 37 sidor långt dokument lämnat synpunkter på det svenska förslaget. I vissa fall rör det sig om behov av förtydliganden, men det handlar också om konkreta krav på ändringar.

Klicka här för att komma till inslaget

Relaterade artiklar