ANNONS

Sverige trea i EU vad gäller lönekostnader

Lönekostnaderna är fortsatt höga i Sveirge jämfört med de flesta andra EU-länder. Det är bara Danmark och Luxembourg som ligger högre.
Det visar en unersökning som det tyska institutet Makroekonomi och Konjunkturforskning, IMK, gjort. Undersökningen visar att arbetskostnaden per timme ligger högst i Danmark, vilket försvårar danska företags konkurrenskraft inom EU. Bland 18 jämförda länder ligger Tjeckien, Polen och Ungern lägst i löner.
De rodivisade lönekostnaderna är inklusive sociala avgifter och andra löneskatter. Höga lönekostnader försvårar ett lands konkurrenskraft vad gäller exportmarknaden. För Danmark är detta speciellt kännbart eftersom den danska kronan är knuten till euron. I Sveirge har vi nytta av att den svenska kronan försvagats under det senate dryga året. Det hjälper svensk exportindustri och därför är det inte lika problematiskt med de höga lönekostnaderna i Sverige som i exmepelvis Danmark.

ValutaDanmark 377
Luxembourg 358
Sverige 344
Belgien 341
Frankrike 336
Nederländerna 315
Finland 308
Tyskland 298
Österrike 297
Storbritannien 256
Italien 247
Grekland 194
Spanien 180
Slovenien 139
Portugal 124
Tjeckien 100
Polen 84
Ungern 80

Lönekostnader per timme inklusive löneskatter omräknat till svenska kronor.

Relaterade artiklar