ANNONS

Tekniska hjälpmedel – viktigt vid kvävetillförsel

Optimal kvävegiva kan skilja hela 100 kg N per hektar från ett år till ett annat och för att hamna rätt måste man ta hjälp som växtodlare. N-senorn har funnit på marknaden i flera år nu och finns i två versioner. Den passiva N-sensonr kostar i dag 176 000 kronor medan den aktiva, som även kan köras i mörker, kostar 317 000 kronor.
– N-sensorn kan köras i system med ISOBUS och fungerar även till gödselspridare med sektionskontroll, säger Knud Nissen, på Svenska Lantmännen.
Hur mycket kväve man behöver tillföra ett enslit år handlar mycket om hur mycket kväve jorden levererar. Ett sätt att få en indikation på hur mycket man själv ska sprida är att följa de kväveupptagningsförsäk som Yara utför runt om i landet. Ett annat sätt är att anvönda N-testaren, ett handinstrument med vilket man mäter kväveinnehållet genom att samla ett antal blad från grödan på olika platser i fältet.
Kvävet styr proteinhalten och när man skördar kan man på så vis utläsa via proteinhalten om man ligger rätt i kvävenivå, men då är det för sent att göra något åt det, den säsongen.
AH-73

Relaterade artiklar