ANNONS

Tid för behandling av spasnnmål

Det är på flera platser tid för svampbehandling och tillväxtreglering i spannmål. Här kommer Syngentas senaste tips i ämnet.

Försommaren står för dörren med stigande temperaturer och fälten över hela landet ser fina ut! Grödorna här höga och det är dags att börja planera för både svampbehandling och tillväxtreglering.
Här kommer en liten statusuppdatering från Skåne och Mellansverige!

I Mellansverige har det har varit en period med kyligt och relativt torrt väder under första halvan av maj. Lokalt har det kommit regn, men överlag är det torrt i markerna och mer regn behövs utan tvekan i hela odlingsområdet. En del vårsäd har grott lite ojämnt och vissa höstgrödor har lite svagt kväveupptag, men på det hela taget ser grödorna överlag mycket fina ut. Det kyliga vädret gjort att de inte lidit nämnvärt av torkan ännu. Kommer det bara regn inom 10-14 dagar är skördepotentialen fortsatt mycket hög.

På drivande, vattenhållande jordar är bestånden av framförallt höstsäd mycket frodiga och långa till följd av den milda vintern och tidiga våren. Här bedöms behovet av tillväxtreglering som relativt stort. Om behandling inte redan är gjort bör en sådan övervägas.

Lite DTR börjar utvecklas i höstvetefält med skörderester av höstvete i markytan. Även gulrost i enstaka fält av rågvete och kornrost i höstkorn

Läget för södra Sverige liknar situationen i mellersta Sverige. Vi har dock fått lite mer regn, men rent generellt behövs det mer regn. Höstvetet är nu i stadie 37 och bestånden ser bra ut, i de fallen där man har vete efter vete förekommer det en hel del DTR. I Skåne kommer vårsäden också fin. Men, även här behövs det en del vatten på sina ställen. Det börjar även bli dags att tillväxtreglera i vårsäden!

Relaterade artiklar