ANNONS

Torkning av rundbalar

Att torka hö är inte vanligt i dag, men i Danmark testar man nu ett system för rundbalar. Det är en fläkt och lite PVC-rör. Som framgår av bilden placeras rundbalar på högkant två och två så att luften kan strömma in från gavelsidan i botten och upp genom höet.
Hay Dry heter systemet, som först och främst är framtaget till ekologiska lantbrukare som utfordrar med hö. Utrustningen är framtagen i ett samarbete med föreningen Ökologisk Landsforening.
hotorring

Relaterade artiklar