ANNONS

Toyota byter till bränsleceller

Som ett led i Toyotas långsiktiga miljömål att år 2050 ha uppnått nollutsläpp av CO2 vid sina fabriker, har företaget nu inlett utfasningen av dieseldrivna truckar för att ersätta dem med bränslecellsdrivna eltruckar. De två första truckarna togs i bruk på tisdagen i Motomachi-fabriken i Toyota City i Japan.

Motomachi-fabriken – där för övrigt bränslecellsbilen Mirai tillverkas – är den första Toyotafabriken som börjar införa den nya typen av truckar. Fram till 2020 är målsättningen att alla fabrikens dieseldrivna gaffel­truckar i den aktuella storleken (2,5 ton) har bytts ut till bränslecellstruckar. Sammanlagt rör det sig om närmare 180 truckar.

Till skillnad från batteridrivna eltruckar framställs elektriciteten från vätgas i truckens bränslecell. Bland fördelarna är att tankningen med vätgas görs på bara några minuter, jämfört med åtskilliga timmars laddning för en batteritruck. Under drift är bränslecellstrucken helt CO2-fri, det enda utsläppet är vattenånga.

Genom bytet till bränslecellstruckar räknar Toyota med att kunna minska de årliga CO2-utsläppen vid Motomachi-fabriken med omkring 4 000 ton till år 2020.zodmmlausrveyysdfwns

Relaterade artiklar