ANNONS

Traktorförsäljningen minskar i Europa

Efter ett starkt lönsamt 2021 skedde det första kvartalet av det nya året en liten nedgång för den europeiska traktormarknaden, som tappade 5,3 procent. Ändå fortsätter efterfrågan på jordbruksmaskiner att ligga kvar på höga nivåer. Krig i Ukraina, stigande råvarupriser och logistikproblem är de viktigaste okända för de kommande månaderna.

Minsknignen, som anses naturlig efter en mycket positiv slutbalans 2021 (180 000 registrerade fordon, +16,6 % under 2020), påverkade alla huvudländerna på den gamla kontinenten, förutom Frankrike som, med 6 970 registreringar (+1,8 %), bekräftade siffrorna första kvartalet 2021.

Ett minustecken dock för Förbundsrepubliken Tyskland. I topp i Europa när det gäller antal sålda fordon (drygt 8 000) lämnar Tyskland 6 % på marken. Detta är ungefär samma procentuella minskning som registrerats av Spanien (2 460 registrerade enheter) och Storbritannien (3 440), som sjönk – respektive – med 7 % och 6,8 %. Det blev också ett bakslag för den italienska marknaden, där traktorregistreringarna stannade vid 5 370 (-9,9 %). Trots denna nedgång, delvis på grund av jämförelsen med ett exceptionellt positivt första kvartal 2021 (+57,6% jämfört med 2020), indikerar siffran i början av året ändå en högre försäljningsnivå än under åren före Covid.

Att driva den italienska agromekaniska sektorn, som fortfarande kännetecknas av en ihållande efterfrågan, är framför allt de underlättande verktyg som regeringen har infört för att främja övergången till jordbruk 4.0. Bland de framväxande länderna på den ”gamla kontinenten” noterade Polen -2,1 % under de tre första månaderna 2022, vilket i praktiken bekräftar det goda resultatet 2021. Det året markerade en verklig exploatering för den polska agromekaniska sektorn, med en slutlig balans av över 20 tusen registrerade maskiner (+43 % under 2020). Mot den europeiska trenden är utvecklingen på de tjeckiska och ungerska marknaderna, som noterade 1 490 (+56,2 %) respektive 1 060 (+34,2 %) sålda enheter.

Ryssland, försäljningen stannade i april. Av särskilt intresse är siffran för Ryssland, med undersökningar tillgängliga fram till april. Ryssland är, som bekant, på ”särskild vakt” på grund av de hårda sanktioner som infördes mot landet i efterdyningarna av invasionen av Ukraina och de återverkningar dessa kan ha på den agromekaniska sektorn.

Enligt marknadsrapporten som släpptes i maj förra året av den ryska jordbruksmaskintillverkarnas sammanslutning, registrerade sektorn en nedgång i registreringar mellan januari och april, men detta var en begränsad nedgång och inte en kollaps.

Balansen för denna första del av året är -4,3 %, med 11 160 sålda enheter (11 665 under samma period 2021), i huvudsak i linje med den europeiska marknadstrenden. Å andra sidan verkar siffran enbart för april förebåda en förändring i scenariot eftersom nedgången i försäljningen tenderar att bli mer betydande (-12,1 % jämfört med april 2021). Traktorer i området under 40 hästkrafter (-42 %) och i intervallet över 100 hästkrafter (-33,3 %) straffas särskilt.

Den militära krisen. Utvecklingen på den kontinentala marknaden under de kommande månaderna verkar också vara beroende av konfliktens utveckling i Östeuropa. Inte så mycket i termer av försäljningsvolymer – Ryssland och Ukraina genererar knappt 5% av de europeiska tillverkarnas omsättning – utan i termer av de konsekvenser som kriget får för råvarubranschen. Som bekant har krisen mellan de två länderna förvärrat spänningarna på energi- och industriråvarupriserna som hade visat sig redan 2021 som en konsekvens av ökad efterfrågan, återuppgången av pandemin i vissa länder, problematiska situationer för logistik och spekulativa rörelser.

För den europeiska traktormarknaden, som fortfarande låg på en hög nivå i början av året trots nedgången i registreringar, ledde denna situation till en plötslig försämring av företagsentimentet, vilket även CEMAs observatorium har noterat. På bara två månader – mellan mars och april – sjönk BCI-indikatorn, som mäter de europeiska tillverkarnas förtroende, med så många som trettio poäng (från 53 till 20). Nedgången fortsatte i maj, om än i mindre utsträckning (från 20 till 16 punkter). Särskilt oroande är stigande råvarupriser och problem med tillgången på råvaror, vilket, förklarar CEMA, i flera fall ledde till att vissa europeiska tillverkare tillfälligt stoppade produktionsanläggningar.

Å andra sidan fortsätter efterfrågan på jordbruksteknik att vara stark, vilket bekräftas av agromekaniska företags omsättningsprognoser för de kommande sex månaderna. Faktum är att en stor majoritet av de företag som övervakas av CEMA, 76 %, uppskattar en tillväxt eller väsentlig stabilitet i verksamheten, medan endast 24 % förväntar sig en minskning av omsättningen.
 

Relaterade artiklar