ANNONS

Tre av tio svenskar oroade för livsmedelsbrist i Sverige

Tre av tio svenskar upplever en stor oro kring en eventuell framtida livsmedelsbrist i Sverige, enligt en ny Sifo-undersökning gjord av Kantar Public. Så mycket som varannan svensk har litet förtroende för att Sverige skulle kunna förse hela befolkningen med mat i framtiden.

Samtidigt noterar Skånemejerier att allt färre handlar lokalproducerade mejerivaror.
Omvärldskonflikter och ekonomisk osäkerhet har aktualiserat diskussionen om Sveriges självförsörjning av livsmedel1. Varannan svensk (50 procent) har lågt förtroende för att livsmedelsproduktionen kan förse hela befolkningen med mat i framtiden, enligt en ny Sifo- undersökning gjord på uppdrag av Skånemejerier. Undersökningen visar även att tre av tio svenskar (29 procent) upplever en hög oro för en eventuell framtida livsmedelsbrist.

På senare tid har Skånemejerier AB noterat att mjölk- och mejerikonsumtionen minskar, och även att många konsumenter väljer billigare importerade alternativ.

– Tyvärr väljer många bort det lokalproducerade. Det är inte bara en negativ utvecklingskurva för Sveriges livsmedelsberedskap – då detta kan innebära färre svenska mjölkgårdar och mjölkbönder, utan även ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att välja lokalproducerat främjar man öppna landskap och en levande landsbygd, säger Cecilia von Perglas, vd på Skånemejerier.

Anders Rolfsson är ordförande i Skånemejerier Ekonomisk förening, den leverantörsförening som köper mjölken från merparten av mjölkleverantörerna och sedan säljer den vidare till Skånemejerier AB. Han uttrycker en oro kring att en minskad försäljning riskerar framtiden för svensk mjölkproduktion.

– Jag förstår och delar oron som konsumenterna uttrycker. Det är inte någon självklarhet att den svenska och skånska produktionen finns kvar i samma omfattning i framtiden om det inte finns en efterfrågan. Därför är det så viktigt att fortsätta handla lokalproducerat, för att stötta den svenska livsmedelsproduktionen och svenska lantbrukare, säger Anders Rolfsson.

Skånemejeriers vd Cecilia von Perglas vill påminna om de många mervärden som svenskproducerad mat innebär för Sverige. Svensk mjölkproduktion har högre krav inom flera områden jämfört med många andra länder, och utmärker sig med låg antibiotikaanvändning, hög djuromsorg, stort hänsynstagande till miljön och ett lägre klimatavtryck än det globala genomsnittet.

– Vi vill uppmana dem som har möjlighet att välja svenskproducerat så att vi säkrar framtiden för svenskt jordbruk, avslutar Cecilia von Perglas.

Undersökningens resultat i korthet:
●  Tre av tio svenskar (29 procent) upplever en hög oro kring en eventuell framtida livsmedelsbrist i Sverige. Fler kvinnor (31 procent) uppger detta, jämfört med männen (27 procent). Det är även främst äldre personer som känner oro, jämfört med yngre personer.
●  Varannan svensk (50 procent) har lågt förtroende för att Sveriges livsmedelsproduktion kan förse hela befolkningen med mat i framtiden.
●  Nära fyra av fem (78 procent) anser att det är svenska staten som har det största ansvaret för Sveriges framtida livsmedelsförsörjning. Nära var tionde svensk (8 procent) anser även att ansvaret ligger på den enskilda individen.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Skånemejerier. Den bygger på 1500 intervjuer med den svenska allmänheten, ett tillägg på 500 intervjuer har gjorts i Skåne län. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 8–13 mars 2023.

Relaterade artiklar