ANNONS

Tuff tid för danska minkfarmar

Från den 1 januari i år är det återigen fritt fram att bedriva minkfarm i Danmark. I mitten av förra månaden mottog en farm i danska Thyholm 750 avelsdjur och möttes av demonstrationer.

Det var enligt uppgift i danska Maskinbladet 20 aktivister från djurrättsorganisationer som demonstrerade vid farmen.
Hur många av de under coronapandemin stängda danska minkfarmarna som kommer att öppna igen är oklart. Företagen fick ersättning för att myndigheterna avlivade deras minkar och ersättningen fanns i två nivåer, en större om man förpliktigade att inte starta upp med minkar framöver.
Till följd av en stor mängd namnunderskrifter ska även EU-kommissionen se över ett eventuellt förbud mot pälsdjursuppfödning inom unionen.
Hur lång och hur omfattande den nystartade danska minknäringen kommer att bli är således oklart.
Svenska lantbrukare har fått lära sig att hantera djurrättsaktivister sedan decennier men i Danmark är det ett relativt nytt fenomen.
I Danmark har politiker, oavsett färg, alltid omhuldat lantbruket och då har det inte heller varit några intressegrupper som gett sig på näringen.  Men skyddet från politiker har det varit slut med de senaste tio åren.
I Sverige är det tvärt om. Där önskade i stort sett alla politiker lägga ner lantbruket år 1990, men tack vare ett EU medlemskap fem år senare klarade det sig kvar. Sen kom mjölkkrisen för tio år sedan och den då nyss tillträdda socialdemokratiska regeringen fick snabbt vidta åtgärder för att rädda näringen. Efter det har det rullat på med pandemi och krig och ökat fokus på försörjningsberedskap och det politiska intresset för lantbruket i Sverige har nog aldrig varit så stort som i dag.
Och det är inte heller många djurrättsaktivister ute på gatorna i Sverige i dag.

Relaterade artiklar