ANNONS

Tufft för ekologiska producenter 2023

Om det varit tufft i år kan man ställa in sig på ett än värre läge 2023. Detta gäller ekologiska producenter och analysen är gjord av AgroMarkets.

Bakgrunden är att priset för ekologiska produkter inte följt med upp som för konventionella under det senaste årets kraftiga prisökning.
Ekologiska producenter drabbas visserligen inte fullt ut av de prishöjningar som skett. Som exempel köper de inte gödsel i den utsträckning som konventionella odlare gör. Men ofta gör de av med mer energi per producerad mängd livsmedel samt att intresset för att köpa ekologiska varor minskar bland konsumenter.
Detta beror på flera faktorer. Ekologiska livsmedel är ofta dyrare och när nu livsmedelspriserna stiger är det allt fler som inte anser de har råd med ekologiskt. Men det är sannolikt inte hela sanningen. Ekologiska produkter har inte stigit särskilt mycket i pris jämfört med konventionella och därmed borde egentligen fler köpa det, då steget inte blir lika stort.
Det troliga är snarare att konsumenterna inte ser det ekologiska som särskilt intressant längre. Det konventionella lantbruket har i dag mycket hårda regler att förhålla sig till vad gäller insatser, spårbarhet och säkerhet. Det finns även utredningar som visar att det konventionella lantbruket är bättre för klimatet jämfört med det ekologiska. Konsumenter ser i dag framförallt det svenska som viktigt och även närproducerat för att undvika långa transporter. Närproducerat konventionellt ses som ett vettigare val än långväga ekologiskt.
AgroMarkets ser inte att intresset för ekologiska varor kommer att öka och därmed kommer inte heller priserna på dessa produkter att stiga.

Relaterade artiklar