Program 2016-02-20

Hur mycket tid och pengar lägger egentligen lantbruksföretagarna ner på journalföring, kontroller och annan myndighetsrelaterad administration? Idag berättar vi om ett projekt som ska ta reda på detta. Dessutom har mikronäringen börjat få mer fokus i Sverige och vi har pratat med en nationell tillverkare som lagt stort fokus på miljön.

Tillhörande inslag

Senaste programmen