Program 2016-04-09

I dagens Lantbruksnytt tittar vi på en ny typ av mjölkautomater till smågrisar. En teknik som minskar smågrisdödligheten.
Och så träffar vi en entreprenör som lyckats driva en mindre butik utan personal, tack vare ett nytt betalningssystem.

Tillhörande inslag

Senaste programmen