Program 2016-10-04

I dagens program har vi besökt Solgården som föder upp frilandsgrisar och pratar om för- och nackdelar. Dessutom berättar vi om biologisk markkartering som gör att man kan se smitta i jorden som hämmar kommande grödor och varför det är viktigt att kartlägga detta i tid.

Tillhörande inslag

Senaste programmen