Program 2017-07-15

I Lantbruksnytt lördag kan vi berätta att för spannmålsodlare kan odling av vall i växtföljden ge flera positiva effekter för gården, inte minst för lönsamheten. Sedan har vi även besökt Borregården vars ägare prisats för bevarandet av gårdens unika miljö.

Tillhörande inslag

Senaste programmen