Program 2017-11-02

Det finns stora skillnader hur lamm utvecklas beroende på produktionsformen, Lantbruksnytt har pratat med Elin Stenberg på SLU
och så besöker vi en svensk tillverkare av vagnar, Ivarssons i Metsjö.

Tillhörande inslag

Senaste programmen