Program 2019-06-07

I dagens program kan vi avslöja att Jordbruksverket konstaterat ett fall av Newcastlesjuka i en skånsk besättning, utan att varesig rapportera fallet till EU eller sätta upp de skyddszoner som de omfattande Newcastledirektiven kräver. Detta på grund av en lucka i lagen. Och projektet DiverIMPACTS ska öka diversifieringen av grödor för förbättrad jordbruksproduktivitet i Europa. En delegation besökte i tisdags en svensk gård.

Tillhörande inslag

Senaste programmen