Program 2019-06-30

Antalet företag som sysslar med uppfödning av strutsar är i dag få jämfört med storhetstiden på 90-talet. Idag skall vi göra ett besök på en gård som startade verksamhet med struts för tre år sedan.

Tillhörande inslag

Senaste programmen