Program 2020-11-10

I dagens Lantbruksnytt berättar vi att priserna på päls lär skjuta i höjden sedan danska minknäringen blivit mer eller mindre utraderad. Jordbruksverket har höjt skyddsnivån efter att ett fall av fågelinfluensa påträffats i Danmark. Enligt SVA är risken stor att smittan redan förekommer även i Sverige.

Tillhörande inslag

Senaste programmen