Program 2021-06-10

Vi tittar på betesdrift med fållor. Med rätt vallgröda och ständig rotation är sommarbete för mjölkkor lönsamt. Vallskörden i landet är dock något försenad på grund av kylan i april och maj. Men inget ont som inte har något gott med sig, senare vallskörd kan nämligen ha sina fördelar.

Tillhörande inslag

Senaste programmen