Program 2022-01-14

Fredagens Lantbruksnytt handlar om att det finns flera sätt att bekämpa gräsogräs i spannmål trots resistens. Växtföljden är ett av de viktigaste. Nytt lammstall planeras för KLS Ugglarp i Hörby efter branden.

Tillhörande inslag

Senaste programmen