Program 2022-01-27

Fossilfria gödselmedel löser inte problemen med dyr gödsel. Men med dagens gödselpriser är skillnaderna inte stora. I dagens program handlar det också om att EU:s nya jordbrukspolitik kommer resultera i minskade skördar.

Tillhörande inslag

Senaste programmen